Lage afwerkingskosten

Door het gladde oppervlak van de blokken en elementen in combinatie met het gebruik van lijmmortel kunnen de wanden eenvoudig afgewerkt worden met een dunne afwerklaag van gips. Er zijn ook schoonwerk producten leverbaar waardoor deze afwerklaag achterwege gelaten kan worden. Tegelwerk kan rechtstreeks op lijmwerk worden aangebracht zonder dat een uitvlaklaag nodig is.