Koperwensen in laat stadium

In kalkzandsteen zijn makkelijk sleuven aan te brengen voor (elektra) leidingen en wandcontactdozen. Ook kunnen uitbouwen en meerwerkopties nog relatief eenvoudig worden toegevoegd of aangepast. Hierdoor is het ten opzichte van andere bouwsystemen makkelijker wijzigingen en aanvullingen in een laat stadium door te voeren. Ook aan de veel gehoorde koperswens om een muur te hebben waar nog makkelijk een gaatje ingeboord kan worden voor een degelijke verankering kan worden voldaan.