Hoge brandwerendheid

Kalkzandsteen is een onbrandbaar materiaal en valt daardoor in de Europese klasse A1 met de hoogste brandwerendheid. Met wanddiktes van 100 mm ontstaan al wanden met een brandwerendheid van 90 minuten. Hierdoor zijn kalkzandsteenwanden zeer geschikt als brandwerende scheidingwanden in bijvoorbeeld winkelruimtes en bedrijfsunits. Een brandwerende bekleding of beplating is nooit nodig. Bij brand ontstaat geen rookontwikkeling door de kalkzandsteen. Lees meer opĀ Brandwerendheid kalkzandsteen.