Waarom lopen we de Bouwestafette nog?

In 3 edities geeft Carel van Houte zijn visie op de industrialisatie van de bouw. De Ruwbouw Groep heeft het initiatief genomen om samen met de bouwindustrie te gaan onderzoeken hoe de barrières naar industrialisatie van de bouw kunnen worden geslecht. Dit heeft geleid tot twee bijzondere workshops met deelnemers uit de praktijk waarmee de basis is gelegd voor dit artikel.

Over industrialisatie in de bouw
Traditionele bedrijfssectoren zoals landbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij zijn wellicht niet de eerste sectoren waaraan je denkt als het over industrialisatie gaat. Zij vinden net als de bouwsector hun oorsprong ver voor de industriële revolutie. Toch hebben ze in de afgelopen decennia wél grote industrialisatie slagen gemaakt.

De visserij is van kotters naar drijvende fabrieken op trawlers gegaan, de veehouderij van vrije uitloop naar intensieve veeteelt, de tuinbouw van het veld naar volledig geautomatiseerde kassenbouw en de landbouw via ruilverkaveling en genetische manipulatie naar enorme schaalvergroting.

Onvoldoende gezamenlijk belang om de race te winnen
De bouwindustrie is in vergelijking met traditionele industrieën nog een pre-industriële en sterk versnipperde bedrijfstak. Zij is zelfs zodanig georganiseerd dat er geen partij is aan te wijzen die van begin tot eind eigenaar is van het gehele totstandkomingsproces. Als gevolg hiervan wordt er per deelgebied wel nagedacht over optimalisatie maar loopt het vaak vast op samenwerking met – of acceptatie door – andere partijen in de bouwkolom.

“Voor elke wedstrijd wordt de ploeg opnieuw samengesteld en elke deelnemer loopt mee zonder mee te delen in de overwinning.”

Het bouwproces laat zich in die zin vergelijken met een estafette waarbij de ploeg voor iedere wedstrijd opnieuw wordt samengesteld en elke deelnemer zijn eigen race loopt zonder mee te mogen delen in de overwinning. Overdrachtsmomenten worden als gevolg hiervan bijzonder kritisch omdat er onvoldoende gezamenlijk belang is om de race te winnen.
Deze aanpak noem ik de Bouwestafette.

Bouwestafette

De vier met stuurman
Het tegenovergestelde van de bouwestafette is terug te vinden in de industrie van serie- en massa producten. Hier wordt een andere model uit de sportwereld gehanteerd, namelijk dat van de vier met stuurman uit de roeisport. Uniforme en geïntegreerde samenwerking van start tot finish onder duidelijk leiderschap. Tijdens de race onderwerpt iedereen zich aan de strikte groepsdiscipline omdat er uitsluitend gezamenlijk succes valt te behalen.

“Doordat iedereen zijn eigen race loopt ontbreekt het gezamenlijke doel om te innoveren.”

De bouwestafette vormt een belangrijke belemmering voor innovatie in de sector. Betrokken partijen geven aan dat er binnen hun deelgebied onvoldoende rendement is te halen uit investeringen die het totale proces zouden kunnen verbeteren. De voordelen van investeringen zijn vaak grensoverschrijdend en komen dus bij de andere estafette deelnemers terecht zonder dat het rendement ervan terugvloeit naar de initiator. Kortom, doordat iedereen zijn eigen race loopt ontbreekt het gezamenlijke doel om te innoveren.

Wat dat betekent voor de toekomst van de Bouwestafette en uw rol? Lees het hier.

Carel van Houte.

DRBG Header-footer Cobouw_(960x380px)_Carel_HR