Tijdelijke toeslag door lage waterstand

Door de langdurig aanhoudende droogte zijn de waterstanden in onze rivieren extreem laag. Schepen kunnen hierdoor steeds minder vracht laden. Daarnaast zijn er meer schepen nodig om hetzelfde volume te kunnen vervoeren. Dit heeft gevolgen voor de aanvoer van grondstoffen benodigd voor de productie van betonnen systeemvloeren en wanden.

De aanvoer van onze grondstoffen verloopt grotendeels over water. Een milieuvriendelijke en economische manier van transport. Echter, door de lage waterstand kunnen schepen alleen met een kleine diepgang varen. De vrachtkosten, door de inzet van meer schepen, stijgen hiermee enorm.

De laagwatertoeslagen voor de aanvoer van grondstoffen (zand, grind maar ook staal) worden al enige tijd aan ons, als afnemer, doorberekend. Deze kostenverhogingen op dit niveau en gedurende deze periode zijn niet door ons voorzien.

Tot nu toe hebben Dycore en Heembeton deze extra kosten voor eigen rekening genomen. Omdat de periode van aanhoudende laagwaterstand naar verwachting nog enige tijd blijft aanhouden, zien wij ons genoodzaakt deze extra transportkosten door middel van een laagwatertoeslag aan u door te berekenen.

De periode tussen het aanleveren van grondstoffen en aflevering van het eindproduct is gemiddeld 6 weken. Zodra het waterpeil in de grote rivieren het normale niveau heeft bereikt, komt daarmee de toeslag na 6 weken te vervallen.

Het is niet uitgesloten dat door de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen levertijden van onze producten in gevaar komen. Uiteraard stellen wij alles in het werk om dit te voorkomen en op tijd onze grondstoffen geleverd te krijgen.

Heeft u nog vragen? Uw accountmanager beantwoordt deze graag.