Beton is duurzaam

Beton is een duurzaam bouwmateriaal. De betonindustrie gebruikt in haar producten immers meer afval en gerecycled materiaal dan dat zij naar de stortplaats brengt. Tot wel 18 keer zoveel. Dat verwerkte ‘afval’ bestaat vooral uit reststoffen uit andere industrieën. Vliegas bijvoorbeeld. Maar ook ‘afval’ uit de eigen keten. Zo is gebroken – en dus hergebruikt – beton een prima toeslagmateriaal. Uitermate duurzaam dus en de recycling van al die restproducten komt de betonkwaliteit alleen maar ten goede.

Geen afval
Bij de productie van prefab beton komt minder dan 1% afval vrij. En ook op de bouwplaats is er nauwelijks sprake van ‘waste’. Prefab betondelen zijn immers exact op maat gemaakt. Pallets, verpakkingsmateriaal en andere beschermingsmiddelen zijn niet aan de orde. En in een latere fase zijn de grote betonelementen makkelijk te slopen en te hergebruiken.

Ruim voorradig…Lokaal!
Beton wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen die overal ter wereld in overvloed voorhanden zijn: cement, zand, grind en water. Een belangrijk voordeel is dat die grondstoffen lokaal verkrijgbaar zijn. Goed voor de plaatselijke bedrijvigheid én er hoeven geen onnodige kilometers te worden gemaakt.

Honderd procent recyclebaar
Recycle
Beton is volledig recyclebaar. Uitstekend, want hoe minder nieuwe producten geproduceerd hoeven te worden, hoe lager de CO2 uitstoot. In de praktijk wordt 90% van alle betonnen producten gerecycled. Als betongranulaat in nieuwe betonproducten en in niet-gebonden wegfunderingen bijvoorbeeld. Samenstellende delen als zand en cement worden opnieuw toegepast. Maar betonconstructies kunnen ook prima in hun geheel of in onderdelen worden hergebruikt, al dan niet in een andere functie. Beton gaat immers enorm lang mee, tot meer dan 75 jaar. Sloopafval ontstaat dan ook meestal niet omdat de levensduur van een betonconstructie ten einde is, maar omdat het gebouw zijn functie heeft verloren. Dat maakt flexibel en toekomstgericht ontwerpen des te belangrijker.

Enkele feiten
Duits onderzoek wijst uit dat projecten die in beton gemaakt worden enkele verdere duurzame voordelen hebben, naast energiezuinigheid, dan eenzelfde project in houtskeletbouw. Procentueel gezien zijn deze voordelen als volgt:

  • Over 80 jaar gemeten heeft een betonnen huis 7,8% minder primair energieverbruik
  • Stoot de betonnen woning 4,9% minder ozon in de lucht
  • Tast de betonnen woning de ozonlaag 1% minder aan dan dezelfde woning in houtskeletbouw
  • Zorgt de betonnen woning voor 3,1% minder verzuring
  • Draagt de betonnen woning 5,2% minder bij aan vervuiling door fosfoor en nitraat
  • En heeft een betonnen woning 7,8% minder bijdrage aan het broeikaseffect

Het hoogste niveau van duurzaamheid
Projecten die gebruik maken van beton, kunnen de hoogste niveaus in BREAAM en andere duurzaamheidslabels behalen. Vaak is beton door zijn hoge thermische massa zelfs een sleutelfactor in het behalen van deze hoge niveaus.

breeam nl