Duurzaamheid

De RuwBouw Groep draagt bij aan oplossingen die de bouw als geheel sterker maken en vooruit helpen. Wij zijn de partner in de ruwbouwfase die verantwoordelijkheid neemt voor haar producten en de toepassing in uw project en werken aan duurzaamheid volgens de 3P filosofie.

Wij hanteren de 3P filosofie om onze uitgangspunten bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verder te verduidelijken. De 3 P’s staan voor Proces, Product en Project. Wij hebben op ieder vlak initiatieven genomen om deze te verbeteren. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van deze initiatieven.

Een veilige werkomgeving (proces)
Op al onze fabrieksterreinen is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder: veiligheidsschoenen, -kleding en –helm en gehoorbescherming verplicht. Dit is van toepassing op iedereen die het terrein betreedt: van werknemer en onderaannemer tot bezoekers die worden rondgeleid.
Veiligheidsvoorschriften fabrieksbezoek.

Daarnaast investeren wij veel in veiligheid voor ons personeel en dat van derden in, op en rondom de productielocaties. Greep uit de investeringen.

CO2-emissie steeds verder omlaag (proces)
Wij zetten ons in voor het beperken van de CO2-emissie van producten en productieprocessen. Enerzijds door het verminderen van energiegebruik en/of directe CO2-emissie van productieprocessen en transport, anderzijds streven we naar het gebruik van grondstoffen met een lagere CO2-impact. Om dit transparant in kaart te brengen stellen wij jaarlijks een CO2-emissie inventarisatie op.

Samenwerking met Stichting Natuurmonumenten (proces)
Voor de zandwinning in Hoogersmilde ten behoeve van de productie van kalkzandsteen werken we nauw samen met Stichting Natuurmonumenten. Zij beheert het omliggende Natura-2000 gebied Leggelderveld. Met goede maatregelen voorkomen we negatieve effecten van de zandwinning.

Alternatief grondstoffengebruik (product) –  30% kalkzandsteengranulaat
Een mooi voorbeeld van alternatief grondstofgebruik voor zand is het terugnemen van kalkzandsteenpuin dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen. Ons Caldubo® blok bestaat voor 30% uit dit puin, aangevuld met de beperkte productafkeur en zaagafval dat weer als grondstof in het productieproces wordt opgenomen.

Veiligheid op de bouwplaats (project)
Op de bouwplaats zijn alle werknemers waar De RuwBouw Groep verantwoordelijk voor is, voorzien van de benodigde veiligheidsvoorzieningen. De verantwoordelijke mensen op de bouwplaats zijn VCA gecertificeerd en de bouwplaats wordt geauditeerd. Verder wordt er alleen gebruik gemaakt van gecertificeerde montagebedrijven. Daarnaast ontwikkelen wij continu voorzieningen om de veiligheid en het verwerkingsgemak op de bouwplaats te vergroten.

Homeplan (project)
De RuwBouw Groep bouwt samen met Homeplan aan een duurzame toekomst. Met jaarlijkse giften ondersteunen wij het goede werk van Homeplan. Daarnaast is de organisatie gevestigd in het kantoorgebouw op onze productielocatie te Breda.  

IC Dubo
In de expositieruimte van het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (IC DuBo) in Rotterdam staan een aantal van onze producten en diensten die duurzaam bouwen mogelijk maken. IC DuBO is met 2.500 m² expositieruimte het meest toonaangevende kenniscentrum voor duurzaam bouwen. Zie voor meer informatie de website van IC DuBO.

Een uitgebreider overzicht ziet u terug in het MVO overzicht.