Sluiting tijdens Hemelvaart

Op 30 mei (Hemelvaart) en 31 mei zijn wij gesloten, inclusief de afdeling logistiek.
Er vindt geen verlading of afhaal van producten plaats.