Calduran Uitgekiend

Calduran Uitgekiend® is dé service om bouwen met kalkzandsteen te optimaliseren. Hiermee kunnen we u al vanaf het begin van een bouwproject specialistisch werk uit handen nemen. Uitgekiend® is er speciaal voor het werken met lijm- en of vellingblokken. We verwerken uw bouwplannen tot een in detail uitgewerkte gebruiksrapportage in de vorm van een wandenboekje.

Concreet bestaat Calduran Uitgekiend® uit:

 • Uitgewerkte tekeningen (inclusief sparingen en dilataties)
 • Maatwerkpallets op wand-, blok- of verdiepingsniveau, waarbij de producten in de juiste aantallen zijn verpakt in folie
 • Pallets voorzien van stickers waarop project-, blok- en wandinformatie staat aangegeven
 • Aanlevering van pallets die geschikt zijn voor transport met pompwagens

Het wandenboekje
In het wandenboekje staan alle wanden van lijm- of vellingblokken uitgetekend met daarbij de informatie die nodig is om ze op te kunnen bouwen: hoeveelheden (lijm en producten), laagopbouw, maatvoering, sparingen, dilataties, detailblad, enzovoort. Voor het opperen van de juiste hoeveelheden worden blokindelingen gemaakt per wand, groep wanden of volledige bouwlaag. Deze blokindeling wordt in het wandenboekje en op de stickers van de pallets met de producten aangegeven.

De voordelen van Calduran Uitgekiend®:

 • Wij maken een optimale wandindeling met kimopbouw en lagenindeling
 • U hoeft zelf geen hoeveelheden meer te berekenen
 • Wij denken met u mee over de functie van de wand en adviseren over dilataties en aansluitdetails
 • We leveren ook de benodigde hulpmaterialen
 • De afroepprocedure is eenvoudig en loopt via onze afdeling planning & logistiek
 • Uw bouwlogistiek verbetert door de mogelijkheid van ‘just in time’ aanvoer van materialen. Hierdoor heeft u minder opslagruimte nodig
 • U heeft minder kraanuren en lagere opperkosten
 • Er is minder afstemming op de bouwplaats nodig
 • U heeft minder afval- en opruimkosten door de levering op maat

Palletgewichten Uitgekiend.

Vraag hiernaar bij uw accountmanager.