Calduran Uitgekiend

Kalkzandsteen lijm- of vellingblokken én bijbehorende materialen zoals de benodigde lijmmortel, ankers, etc. in exact de juiste hoeveelheden aangeleverd op de bouwplaats? Dat is Calduran Uitgekiend ®. Hiermee nemen wij u werk uit handen.

Wanden worden vooraf netjes uitgetekend inclusief alle benodigde detaillering en verankeringen. Hierbij kunnen zelfs de lateien meegenomen worden in combinatie met onze Calduran lateiservice®. De lateien worden dan ook berekend en getekend.

Geen grote hoeveelheden restanten afvoeren?

Wij voeren de lijmblokken in afgemeten hoeveelheden aan. U gebruikt Calduran Uitgekiend bijvoorbeeld bij invulwerk in hoge gebouwen. Of bij betoncasco’s wanneer u de overgebleven materialen niet meer zo eenvoudig van bovenaf met een kraan kan afvoeren of met een palletwagen door het gebouw kan worden gereden.

De benodigde deelleveringen worden per “blok” afgemeten. U bepaalt zelf of dit per wand, ruimte of verdieping is omdat dit bepalend is voor het aantal paspallets en de prijs van de service.

Het wandenboekje

In het wandenboekje staan alle wanden van lijm- of vellingblokken uitgetekend met daarbij de informatie die nodig is om ze op te kunnen bouwen: hoeveelheden (lijm en producten), laagopbouw, maatvoering, sparingen, dilataties, detailblad, enzovoort. Voor het opperen van de juiste hoeveelheden wordt een “blok’’ indelingen gemaakt per wand, groep wanden of volledige bouwlaag. Deze blokindeling wordt in het wandenboekje en op de stickers van de pallets aangegeven.

uitgekiendConcreet bestaat Calduran Uitgekiend® uit:
  • Uitgewerkte tekeningen (inclusief sparingen en dilataties).
  • Maatwerkpallets op wand-, blok- of verdiepingsniveau, waarbij de producten in de juiste aantallen zijn verpakt op pallets en in folie. Hierbij heeft u een keuze uit een grote of kleine verpakkingsgrootte .
  • Pallets met juiste hoeveelheid lijmmortel en benodigde verankeringen.
  • Pallets voorzien van stickers waarop project-, blok- en wandinformatie staat aangegeven.
  • Aanlevering van pallets die geschikt zijn voor transport met pompwagens.
De voordelen van Calduran Uitgekiend®:
  • Wij maken een optimale wandindeling met kimopbouw en lagenindeling. De hoeveelheden berekenen wij voor u.
  • Wij denken met u mee over de functie van de wand en adviseren over dilataties en aansluitdetails. De benodigde hulpmaterialen leveren we mee.
  • De afroepprocedure is voor alle verschillende materialen eenvoudig en loopt via onze afdeling Planning & Logistiek.
  • Uw bouwlogistiek verbetert door de mogelijkheid van ‘just in time’ aanvoer van materialen.
  • Er is minder afstemming op de bouwplaats nodig en u heeft geen afvoerkosten voor grote hoeveelheden restanten.

Palletgewichten Uitgekiend.

Vraag hiernaar bij uw accountmanager.