Calduran Lateiservice

Met Calduran Lateiservice® verzorgen wij voor u de berekening, tekening en bestelling van lateien. Een unieke service waarbij wij in de engineeringsfase uw enige aanspreekpunt zijn voor de volledige wand, dus voor zowel kalkzandsteen als de betonlateien. Deze service bieden wij u met onze vaste partner Vebo lateien uit Bunschoten.

Het berekenen van de lateien gebeurt intern door onze hierin gespecialiseerde constructeurs. Zij bepalen vanuit de constructiegegevens de juiste belasting en daarbij benodigde lateioplossing. Zij denken met u mee over de praktisch beste oplossing. Samen met de kalkzandsteenelementen tekenen we de berekende lateien in de wanduitslagen inclusief lateicodering. De lateiberekening en wanduitslagen worden ter (constructieve) controle aan u aangeboden. Wijzigingen met betrekking tot de betonlateien tijdens het tekenproces worden automatisch door ons verwerkt. Hierdoor komen tekenwerk en lateiberekening altijd 100% overeen. Wij bestellen de lateien en Vebo levert deze, in overleg met de uitvoerder, rond de levering van de kalkzandsteenelementen. De lateien worden gesorteerd geleverd op blokniveau en voorzien van sticker met wandcode en lateimerk voor een snelle verwerking op de bouwplaats.

Lateiservice met lateiopleggingLateiservice biedt:
 • Samenwerkende lateien voor niet dragende situaties (samenwerkend met het erboven liggende metselwerk)
 • Voorgespannen en traditioneel gewapende lateiten voor dragende situaties
 • Lateien berekend op de geldende eis voor brandwerendheid
 • Vuilwerk en en op verzoek schoonwerk
 • Variabele hoogte- en lengtematen afgestemd op de wanduitslagen (optimalisatie)
 • Breedtes overeenkomend met de wanddiktes
 • Mogelijkheid tot het meenemen van opties, zoals stekwapening, inkassingen, verstek, etc.
 • Een lateioplegging die voldoet aan de CUR richtlijn

De lateiservice is mogelijk bij het elementensysteem en bij Calduran Uitgekiend® zowel met lijm- als vellingblokken.

LateiserviceOnze Lateiservice®  heeft voor u de volgende voordelen:
 • U bespaart veel tijd op uw werkvoorbereiding omdat het dimensioneren, tekenen, berekenen en opstellen van de lateicodering door 1 partij gebeurt
 • Snelle en goede (deel)levering afgestemd op de voortgang van het lijmwerk
 • De wandindeling is optimaal met als resultaat lagere uitvoeringskosten
 • U bent niet meer verantwoordelijk voor afstemmingsfouten die kunnen ontstaan tussen lateileverancier en kalkzandsteenleverancier, vooral bij wijzigingen die in laat stadium worden doorgevoerd
 • Levering op blokniveau waardoor geen onnodig opslag van lateien op bouwplaats
 • Door goede palletcodering, tijdsbesparing bij het opperen van de lateien
 • Geen faalkosten op de bouwplaats doordat lateien niet passen in het lijmwerk