Round Table bijeenkomst

In samenwerking met Duurzaam Gebouwd heeft De RuwBouw Groep het initiatief genomen om samen met de bouwindustrie te onderzoeken hoe de barrières naar industrialisatie van de bouw kunnen worden geslecht. Dit heeft geleid tot een Round Table bijeenkomst op 5 september met deelnemers uit de praktijk.

Met de vraag: “wat is jouw grootste industrialisatiefrustratie?” trapte moderator Brigitte Berends de Round Table over Industrieel Bouwen af. Een goede discussie volgde.

Wat is uiteindelijk noodzakelijk om te komen tot industrialisatie? Volgens de deelnemers zijn 3 dingen onontbeerlijk:

  1. Standaard maatvoering voor elk bouwdeel die afgestemd is op de logistieke mogelijkheden, zodat een ontwerper alleen de delen hoeft samen te voegen.
  2. Co-makership met volledige transparantie en vertrouwen. En op lange termijn: nieuwe businessmodellen.
  3. Van aanbesteden naar inkopen/afnemen en van projectmatig naar procesmatig produceren.

Meer weten? Lees het volledige verslag.