Rondetafelbijeenkomsten omtrent industrialisatie.

In juni hebben wij u uitgenodigd om samen met ons de barrières naar industrialisatie van de bouw te slechten. Wij denken dat door een verdere industrialisatie van het bouwproces kosten kunnen worden beperkt en kwaliteit wordt verhoogd.

Onder leiding van Carel van Houte, die zijn ervaring deelt als voormalig chief design & construction officer bij CitizenM Hotels, is op dinsdag 5 juli de aftrap van dit project genomen. In deze eerste bijeenkomst heeft Carel van Houte laten zien hoe ze binnen CitizenM Hotels de bouwtijd halveerden en de kwaliteit verhoogden. Ook zijn er best-practices van andere sectoren gedeeld, waarna er met diverse aannemers verder is gediscussieerd over:

  • De beperkende rol van de overheid bij het ontwerp
  • De discrepantie tussen de keuzevrijheid van kopers en het beslismoment in het proces
  • De acceptatie dat innovaties niet in 1 project terugverdiend kunnen worden
  • Invloed van de vraag van de consument is erg belangrijk geworden

Na afloop van het gesprek kunnen we samen constateren dat het betrekken van elkaar bij verbetering in proces en product loont.

Op 22 september a.s. vindt een bijeenkomst met architecten, opdrachtgevers en adviseurs plaats.