Richtlijn leidingen in breedplaatvloeren

Installaties in woningen en gebouwen worden steeds belangrijker. Breedplaatvloeren en installaties gaan in basis uitstekend samen. In de druklaag worden onder andere leidingen van elektra, water, ventilatie en riolering aangebracht. Toch ontstaan er weleens problemen in de uitvoering. Onze branchevereniging AB-FAB heeft daarom in samenwerking met Uneto-VNI een richtlijn opgesteld hoe om te gaan met leidingen in de breedplaatvloer. Het belangrijkste doel is om passingsproblemen in de vloer tussen leidingen enerzijds en wapening en dekking anderzijds te voorkomen.

Hiervoor is het van belang dat in het ontwerpstadium de vloerdikte niet te klein wordt gekozen. De richtlijn geeft op basis van leidingverloop (inclusief afschot) en de minimaal benodigde betondekking handreikingen om een verantwoorde vloerdikte te bepalen. Daarnaast wordt in de richtlijn ook aandacht gegeven aan de situaties waar de leidingen conflicteren met de tralieliggers.