Nul op de meter én gasloos bouwen op vier locaties

Woningbouwcorporatie Fides wilde op drie verschillende locaties verspreid over twee dorpen identieke woningen realiseren. De omvang van het aantal woningen per plaats was echter te laag om voor elk een apart project te benoemen. Daarom zijn alle woningen in één project ondergebracht. In totaal gaat het om 42 woningen, bestaande uit 11 appartementen en 31 seniorenwoningen. In een later stadium zijn er nog 5 woningen bijgekomen op een 4e bouwlocatie in Ooltgensplaat, in opdracht van Woningbouw corporatie Beter Wonen.

De bouw is in handen van Kroon & de Koning. Het Heembeton casco vormt de basis voor alle woningen. De woningen zijn identiek aan elkaar en het type is al eerder in andere bouwprojecten gerealiseerd. Hier is echter een aanvullende eis gesteld. De woningen en appartementen dienden, vooruitlopend op de regelgeving, ook gasloos te zijn.

Bij elke locatie zijn een bodembron met warmtepomp, een verwarmings- en ventilatiesysteem op basis van WTW en zonnepanelen op de daken toegepast.

Montage
Het complete casco, bestaande uit Heembeton wanden en gevels, Dycore ribbenvloeren en Dycore kanaalplaatvloeren is door Heembeton gemonteerd op de bouwplaats.

Samenwerking vanaf het begin
Lees in ons relatiemagazine Element hoe vanaf het begin architect, constructeur, installateur, Kroon & de Koning en Heembeton hebben samengewerkt.

bron artist impression: Architectenbureau Born B.V., Sommelsdijk