Hotel Leeuwarden voorzien van BREEAM Excellent Certificaat

De RuwBouw Groep levert Calduran kalkzandsteen elementen en hoogbouwelementen

 

Op een markante plek ten zuiden van Leeuwarden wordt een nieuw hotel gerealiseerd dat plaats biedt aan 117 hotelkamers. Naar ontwerp van Architectenbureau van den Hoeven b.v. realiseert Hunebouw het nieuwe Van de Valk Hotel. Bij de selectie van de aannemer is rekening gehouden met de doelstellingen rondom duurzaamheid. Dit zijn onder andere: het beperken van lichtvervuiling, het toepassen van energie- en waterbesparende maatregelen, het gebruik van duurzaam hout, het scheiden van bouwafval en het voorkomen van grondwater- en oppervlaktewatervervuiling.

Duurzaam
Het BREEAM Excellent Certificaat benadrukt dat het gebouw voldoet aan de gestelde duurzaamheidsprestaties. De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw zijn:

  • Lage temperatuurverwarming en -koeling (WKO)
  • Luchtbehandeling met warmteterugwinning en CO2 sturing
  • Koppeling warm tapwater op restwarmte uit koel- en vriestechniek
  • Daglicht- en aanwezigheidsschakelingen in verlichting
  • Energiezuinige LED verlichting en fluorescent verlichting voorzien van hoogfrequente voorschakelapparatuur.
  • Afwatering hemelwater van gebouw komt uit op een Wadi. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon hemelwater naar een rioolzuiveringsinstallatie wordt geleid, ook wordt de hoeveelheid grondwater op natuurlijke wijze aangevuld.
  • PV-panelen
  • Toepassing van FSC hout

Ontwerp
Het hotel bestaat uit twee gebouwen die gedraaid zijn ten opzichte van elkaar. De duidelijk herkenbare transparante entree verbindt de twee delen onderling. Hierdoor ontstaat een open en doorzichtig beeld naar het achterliggende gebied. Het ene gebouw herbergt de 117 hotelkamers, het restaurant en zalencentrum bevinden zich in het tweede gebouw.

Calduran kalkzandsteen
De RuwBouw Groep levert aan dit project Calduran kalkzandsteen elementen en hoogbouwelementen met DUBOkeur certificaat. Keuringsinstituut NIBE classificeert hiermee onze kalkzandsteenelementen als duurzaam bouwmateriaal. Het gebruik ervan draagt bij aan een duurzaam gebouw.

Betrokken partijen
Opdrachtgever: Matser beheer bv
Constructeur: Goudstikker-de Vries
Aannemer: Hunebouw
Architect: Architectenbureau van den Hoeven b.v.