26 woningen Randenbroek te Amersfoort.

In het plan De Componisten worden op de locatie van de voormalige Anne Annemaschool aan de Verdistraat 26 nieuwe koop- en huur eengezinswoningen gerealiseerd.

De bouw is in handen van Dura Vermeer Bouw Hengelo. De woningen sluiten zoveel mogelijk aan op de woningen die eerder zijn ontwikkeld aan de Weberstraat en zijn onderdeel van het totale plan in Randenbroek Zuid. Deze wijk is een Amersfoort Vernieuwt wijk, waarin de gemeente Amersfoort en woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten werken met goede woningen. Aan de Verdistraat komen 11 koopwoningen en 15 sociale huurwoningen.

Wij leveren hier Calduran kalkzandsteen elementen inclusief lateiservice. Calduran Lateiservice® omvat de berekening, tekening en bestelling van lateien in wanden van kalkzandsteen. Samen met de kalkzandsteenelementen verwerken we de lateien in de wanduitslagen en nemen ze op in de bestelprocedure.