Voor de verwerking van de Calduran kalkzandsteenproducten zijn diverse, speciaal voor kalkzandsteen ontwikkelde, mortels voorhanden.

Calduran lijmmortel

Calduran lijmmortel is een mortel voor kalkzandsteen lijm- en vellingblokken en elementen. Deze lijmmortel wordt gebruikt voor de verlijming van dragende en niet-dragende wanden. De mortel voldoet aan NEN-EN 998-2 en BRL 1905 en aan de aanvullende kwaliteitseisen van Calduran betreffende steen-karakteristieken en initieel vochtgehalte bij beproeving. Meer informatie.

Calduran Metselfix®

Kalkzandsteen heeft een sterk zuigend en glad oppervlak. Daarom adviseren wij toepassing van Metselfix®. Dit is een soepele goed verwerkbare metselmortel die een goede hechting garandeert op zowel droge als vochtige stenen. Meer informatie.

Calduran Kimfix®

Calduran Kimfix® is een kimmortel met een hoge druksterkte voor het stellen van kimblokken als uitvlaklaag voor kalkzandsteen wanden. In het bijzonder geschikt voor dragende wanden met een hoge belasting zoals bij Calduran Hoogbouwelementen®. Kimfix® voldoet aan NEN-EN 998-2 en BRL 1905 “Mortels voor metselwerk”. Meer informatie.

Calduran mini-silo’s

Om arbeidstijd op de bouwplaats te besparen leveren wij de Kimfix® en Metselfix® nu ook in mini-silo’s met een inhoud van 1.500 kg (ca. 1 m3). Uit de bijbehorende silomenger komt een kant-en-klaar verwerkbare specie. Meer informatie.

Calduran reparatiemortel

Calduran reparatiemortel gaat een goede hechting aan met de producten en heeft een groot vullend vermogen. Aangebrachte reparaties tekenen zich door het gebruik van witte cement minder af. En door het watervasthoudend vermogen treedt geen verbranding van de mortel op. Meer informatie.