Technische productinformatie

Specificaties leidingplaatvloer
Elementgegevens
Elementbreedte 1197 mm (werkende breedte 1200)
Elementlengte tot ca. 9 m (afhankelijk van belastingen)
Breedte pasplaat 1000 en 1100 mm (met langssleuf)
Hoogte 200 mm
Massa (incl. voegvulling) 500 kg/m²
Max. hijsgewicht (zonder langssleuf) 580 kg/m¹
Voegvulling 7,8 l/m¹
Traagheidsmoment 7,80 M4. 10-8
Beton leidingplaatvloer

C53/65, conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005.

Wapening

De elementen worden individueel gewapend volgens door Dycore opgestelde berekening. De toegepaste voorspanstrengen zijn rond 6,9 of 9,3 of 12,5 mm, staalkwaliteit FeP 1860 conform NEN-EN 10138.

Milieuklasse leidingplaatvloer

De leidingplaatvloeren zijn toepasbaar in de milieuklassen XC1 t/m XC4, XF1 t/m XF3, XA1, XD1 t/m XD3. Overige milieuklassen op aanvraag.

Doorsnede leidingplaatvloer

Ter plaatse van een langssleuf

doorsnede Lplaat

Sleufvorm

Onderstaand zijn enkele bovenaanzichten gegeven van mogelijke sleufvormen:

  • langsleuf over gehele plaatlengte
  • langsleuf over een gedeelte van de plaatlengte
  • alleen een dwarssleuf
  • combinatie van dwarssleuf en langssleuf

leiding-sleufvorm

 

 

 

De dwarssleuf is net als de langsleuf 100 mm diep. De breedte van de sleuf is 400 of 600 mm.

Indien de dwarssleuf zich aan de kop van de plaat bevindt moet er voor de dragende wand erop vaak een betonrand blijven staan. De breedte hiervan is de wanddikte en dient minimaal 100 mm te zijn.

Langsdoorsnede ter plaatse van een dwarssleuf aan de kop van een plaat:

leiding-langsdoorsnede-dwarssleuf

 

 

 

Bovenaanzicht vloerplaat met mogelijke maatvoering:

leiding-bovenaanzicht

 

 

Toepasbaarheid van dwarssleuven is afhankelijk van de constructieve berekening. Bij voorkeur de dwarssleuven situeren nabij de opleggingen. Dwarssleuven zijn alleen mogelijk loodrecht op de plaatoverspanning. Bij schuine plaatkoppen worden de dwarssleuven trapsgewijs uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

Pasplaten


Standaard pasplaten met langssleuf zijn 1000 en 1100 mm breed. Eventueel afwijkende mogelijke maten van 875mm tot 885mm en van 980mm tot 1100mm waarbij de plaats van de langssleuf volgens onderstaande doorsnede.

Pasplaat leidingplaatvloer

Standaard pasplaten met alleen een dwarssleuf zijn er ook in de breedtes: 400, 600 en 800 mm.

Voegprofiel leidingplaatvloer

Het voegprofiel is onderin de elementen afgerond. De zijkanten van de elementen hebben verticaal een schuin verloop van slechts 20 mm. Het voegprofiel heeft een speciale sponning in het zijvlak voor een optimale slotwerking van de afgestorte voeg.

voegdetail M