Om ter plaatse van dilataties de zijdelingse stabiliteit van kalkzandsteen wanden te kunnen waarborgen hebben wij het glij-anker ontwikkeld.

De wanddelen kunnen met behulp van het glij-anker stabiliteit aan elkaar ontleden (krachten loodrecht op de wand). Toch kan een verschil in werking door het glijdend gedeelte optreden (krachten evenwijdig aan de lengterichting van de wand).

Toepassing
Wij adviseren het glij-anker toe te passen in onderstaande dilataties (in elke lintvoeg):

  • GlijankerBij woningen met een betonnen (plat)dak; De bouwmuur langs het trapgat wordt dan dragend en dient ivm knik zijdelings gesteund te worden
  • Wanden langs een trapgat in windbelaste kopgevels
  • Hoge borstweringen onder gevelopeningen (hoogte > 1 meter en breedte >1,2 meter) in zowel de situatie’s met één als met twee dilataties
  • Wanden in de bouwmuren langs een trapgat, in de situatie waarbij twee dilataties in de wand (langs het trapgat) zijn opgenomen
Aanzicht-wand-glijanker
Aanzicht wand met aan beide zijden van het trapgat een dilatatie.
Dilatatie-in-hoge-borstwering-glij-anker-
Dilatatie in hoge borstwering > 1 m en een breedte > 1,5 m

 

 

 

 

 

 

LEVERING

  • Calduran glij-ankers worden geleverd per 50 stuk.
  • RVS = A2 kwaliteit
  • Afmetingen: 0,75 x 22 x 300 mm (150 mm afgeplakt t.b.v. glijdend gedeelte)
  • Zijdelingse schuifsterkte Fzd = 1,1 kN

glij-anker-wand