Calduran Hoogbouwelementen® hebben een zeer hoge druksterkte en een volumieke massa die ongeveer gelijk is aan die van beton.

Het Hoogbouwelement® is door specifiek ontwikkeld voor de meerlaagse appartementenbouw. Door de hogere druksterkten van 36 en 44 N/mm2 is het mogelijk te bouwen tot meer dan 12 bouwlagen, en in combinatie met een hogere volumieke massa (minimaal 2.200 kg/m3) wordt hoger en slanker bouwen mogelijk. Daarmee voldoen we ook aan de geluidstechnische eisen van het Bouwbesluit. Met een woningscheidende wand van 250 mm kan worden voldaan aan de geluidsisolatie-eisen.

  • EH250: woningscheidende wanden (+ 0 dB)
  • EH300: comfortklasse m.b.t. geluidwering (+ 5 dB)
  • EH175 t/m EH300: binnenspouwbladen, dragende scheidingswanden, stabiliteitswanden en geluidscomfort wanden
  • EH175: dragende eind- en tussenwanden in appartementenbouw

hoogbouwelementDe Hoogbouwelementen® zijn rechthoekig met een profilering op de kopse kanten. De elementen zijn vlak aan de bovenkant en voorzien van twee dookgaten. Aan de onderzijde van de elementen bevindt zich een groef die strak aansluit op de gaten. Door tijdens de verwerking doken in de gaten te plaatsen worden de elementen zeer vlak geplaatst. Door de grote afmetingen en de machinale verwerking zijn zeer hoge verwerkingssnelheden haalbaar en ontstaat een zeer vlakke wand die dient te worden afgewerkt met een (dun)pleister.

De lengte en hoogte van onze Hoogbouwelementen® zijn, net als de teken- en leveringsprocedures, afgestemd op ons ‘normale’ elementensysteem. De breedte (dikte) is afgestemd op het stramien van de wanddikten zoals die gebruikelijk is in de meerlaagse appartementenbouw.

We leveren onze kalkzandsteen Hoogbouwelementen® als een compleet bouwsysteem. Eerst tekenen we de wanden op wanduitslagen, daarbij nemen we ook dilataties mee. De wand bestaat dan uit een combinatie van hele elementen, passtukken en kimblokken. De passtukken zagen we in onze fabriek op maat, dat voorkomt afval op de bouwplaats. Samen met de elementen worden ze als één pakket ‘just in time’ op uw bouwlocatie afgeleverd.

Met de Calduran Webviewer is het mogelijk om wanduitslagen tussen uw werkvoorbereiding en ons projectbureau direct via het internet uit te wisselen.

Door de grote productafmetingen, de profilering en de dunne lijmvoegen is het mogelijk een wand, opgebouwd uit Hoogbouwelementen®, zeer vlak af te werken met een dunpleister van 0 – 3 mm.

Wanddikte, afmetingen en gewicht kalkzandsteen hoogbouwelementen
Wanddikte
in mm
Type
hoogbouwelement
Afmetingen (BxHxL)
in mm
Gewicht per stuk
in kg
Druksterkte
N/mm2
Aantal per m2
(incl. voeg)
Lijmmortel verbruik in kg/m2
excl. morsverlies
175 EH175/538 175x538x997 206 36/44 1,85 2,7
175 EH175/648 175x648x997 248 36/44 1,54 2,4
214 EH214/538 214x538x997 252 36/44 1,85 3,3
214 EH214/648 214x648x997 304 36/44 1,54 2,9
250 EH250/538 250x538x997 294 36/44 1,85 4,0
250 EH250/648 250x648x997 355 36/44 1,54 3,6
300 EH300/538 300x538x997 353 36/44 1,85 4,7
300 EH300/648 300x648x997 426 36/44 1,54 4,2

Toleranties op de afmetingen: breedte, lengte en hoogte +/- 1 mm.
Toleranties op de (gezaagde) passtukken – 4 tot + 2 mm (in gezaagde richting).
CS44 is op aanvraag leverbaar.
EH300/648 is op aanvraag leverbaar. Capaciteit elementenstelmachine dient afgestemd te worden op het gewicht.

Voor het verkrijgen van een vlakke ondergrond dienen kimblokken in de Calduran Kimfix (druksterkte 25 N/mm2) te worden gesteld. Voor meer informatie over kimblokken zie productinformatie kimblokken.

Bestekservice

Via onze unieke bestekservice voor al onze producten heeft u binnen enkele minuten een complete bestekomschrijving inclusief algemene teksten.

Verwerking
  • Hoogbouwelementen® en passtukken machinaal verwerken volgens de door Calduran getekende wanduitslagen. Zorg bij verwerking voor hijsmaterieel met voldoende capaciteit, zie Hijsmaterieel.
  • Calduran Hoogbouwelementen® vol en zat verlijmen met Calduran lijmmortel. Blijvende lintvoegdikte 2 mm, stootvoegdikte 3 mm.
  • Gebruik bij het stellen van de elementen minimaal 1 dook per element.
  • Voor de verwerking leveren wij ook speciale lijmbakken, lijmscheppen, ankers, hijsgereedschap en stelmachines.
  • De benodigde dilataties worden door ons in de wanduitslagen opgenomen.
  • Voor overige en meer uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie de Verwerkingsinstructies kalkzandsteen.