Calduran Caldubo ®

Om het gebruik van primaire grondstoffen te beperken werkt Calduran Kalkzandsteen met het Cradle to Cradle principe (C2C).

 

Volgens dit principe worden bouwmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt in eenzelfde toepassing, zodat geen zogenoemde downcycling plaatsvindt. Calduran produceert met kalkzandsteen- en betonpuin nieuwe Calduran kalkzandstenen onder de naam Caldubo ® die voldoen aan alle eisen en kwaliteitsnormen.

Cradle to Cradle

Jaarlijks komen er vele tonnen sloopafval vrij. Het slooppuin (beton en metselwerk) wordt nu nog over het algemeen voor 95% gerecycled en in de wegenbouw hergebruikt als wegfundering. Bij Cradle tot Cradle wordt bij de sloop van gebouwen het materiaal gesorteerd en zoveel mogelijk terug gebracht naar de oorspronkelijke leverancier. Door de bouwmaterialen zo goed mogelijk te sorteren, treedt slechts een beperkte vervuiling op van bouwmaterialen zoals hout, isolatie en bitumen.

CalduboHet gesorteerde puin wordt met puinbrekers in een kleine fractie gebroken en zo goed mogelijk ontdaan van eventuele verontreinigingen. De nieuwe grondstof wordt per schip vervoerd naar de kalkzandsteenfabrieken van Calduran en daar als secundaire grondstof ingezet. Deze grondstof wordt toegevoegd bij het productieproces als zandvervanger.

Caldubo ®

Voor de productie van de zogenaamde Cradle tot Cradle producten, vermarkt onder de naam Caldubo® zetten wij minimaal 20% regranulaat in afkomstig van projecten die zijn gesloopt, dit afhankelijk van beschikbaarheid. Daarnaast wordt ook 10% kalkzandsteenpuin ingezet afkomstig van productieafkeur en het zaagafval van de passtukken. In totaal bevatten de Caldubo® producten dan minimaal 30% regranulaat.

Caldubo® producten worden altijd projectmatig geleverd. Het gaat hierbij in principe om alle formaten kalkzandsteen, met uitzondering van de Hoogbouw® producten. De Caldubo® producten voldoen aan alle eisen en kwaliteitsnormen volgens de certificaten voor kalkzandsteen en normen zoals die voor uitloging gesteld zijn in het Besluit Bodemkwaliteit.

Vanwege de kleine stukjes vervuiling wordt het regranulaat niet toegepast voor de zogenaamde schoonwerk producten, zoals de vellingblokken. De geldende norm voor de optische kwaliteit kan met deze secundaire grondstof niet worden gegarandeerd.

Referentieprojecten
Aann Naam Projectnaam Bouwplaats
Dura Vermeer Bouw Landbouwbuurt fase 2 ROTTERDAM
Kantoor Oranje ROTTERDAM
ERA Contour BV 51 woningen Weideveld deelplan 1 BODEGRAVEN
44 won. Weideveld Deelplan 3 BODEGRAVEN
IBB Kondor BV Bedrijfsgebouw BSH HOOFDDORP
Scorpius Tech-Paviljoen HOOFDDORP
FIFPRO 41358 HOOFDDORP
Stebru Bouw BV. Multifunctieneelcentrum ’t Slag ROTTERDAM
92 app. Fasinatio te Capelle a/d IJssel ROTTERDAM
40 app. a/d Berensteinlaan DEN HAAG
111 won. Transvaal 3 a/d Kempstraat DEN HAAG
15 won. Brigantijn ZOETERMEER

Voor mogelijke toepassing in projecten kunt u contact opnemen met afdeling Verkoop, telefoonnummer +31 341 464 000.