Verwerking

Verwerkingsinstructies breedplaatvloer

Voor een veilige en juiste manier van verwerking van onze breedplaatvloeren hebben wij verwerkingsinstructies opgesteld.

Transport breedplaatvloer

Het transport naar de bouwplaats gaat volgens het principe ’just in time’ in vrachten van minimaal 25 ton. Houd bij de indeling en uitvoering van het bouwterrein rekening met de grootte en het gewicht van onze opleggercombinaties, zodat een vlotte aanvoer en verwerking van de elementen mogelijk is. De beladingsvolgorde op de auto zal, zoveel als praktisch en transport-technisch mogelijk is, overeenkomen met de aangegeven montagevolgorde.

Montage breedplaatvloer

De elementen worden, voor zover mogelijk, op legvolgorde geladen. Zij dienen, afhankelijk van de complexiteit van het element, middels een vier- of achtsprong met eindloze hijsbanden te worden gehesen aan de hijsmarkeringspunten. Zowel op de aangeleverde tekeningen als op de verwerkingsvoorschriften staan de hijsinstructies nader toegelicht.

goedfout

 

 

 

 

4 hijspunten8 hijspunten

 

 

 

 

 

 

Onderstempeling

Op het moment van montage moet de onderstempeling al geplaatst zijn. De berekende stempelrijafstanden worden aangegeven op onze wapeningstekeningen. Indien grotere stempelrijafstanden wenselijk zijn behoren een dikkere breedplaatschil, meerdere tralieliggers of een combinatie hiervan tot de mogelijkheden.

Bij een opleglengte van ca. 10 mm moet de eerste stempelrij op maximaal 0,50 m1 uit de wand/oplegging geplaatst worden;
bij een opleglengte van min. 50 mm mag de eerste stempelrij op de normale afstand uit de wand/oplegging geplaatst worden;
bij vloeren dikker dan 250 mm moet de stempelafstand aangepast worden.

De onderstempeling moet zodanig geplaatst zijn dat de elementen een lichte toog krijgen. De duur van de stempelfase hangt af van de verhardingstijd en eventuele doorstempeling van meerdere bouwlagen.

Afstorten

De sterkteklasse van het beton van de opstortlaag is doorgaans C20/25 of zoals vastgelegd in de berekening en vermeld op de tekening. Bij het storten dient de beton gelijkmatig te worden verdeeld en zonder grote stootbelasting te worden aangebracht.

Opslag breedplaatvloeren

Opslag op de bouwplaats moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De transportorganisatie is toegerust voor levering “just in time” en de laadvolgorde is in principe de montagevolgorde. Wordt toch gekozen voor tussenopslag, zorg dan voor een vlakke, horizontale en voldoende draagkrachtige ondergrond. Verder zijn stoppingen van goede kwaliteit, die over de gehele breedte van het element doorlopen, noodzakelijk. De elementen moeten vrij van de grond worden gestapeld.

Toleranties breedplaatvloeren

Toleranties zijn toelaatbare afwijkingen waarmee reeds in het ontwerpstadium rekening moet worden gehouden. De toleranties zijn vastgelegd in NEN-EN 13369 (NEN 2889) en gelden universeel.