Ontwerp en voorbereiding breedplaatvloer

Bestekservice breedplaatvloer

Via onze unieke bestekservice voor al onze producten heeft u binnen enkele minuten een complete bestekomschrijving inclusief algemene teksten.

Opleggingen breedplaatvloer

De ontwerp-opleglengte van de breedplaatvloer dient getoetst te worden voor zowel de bouw- als eindfase.
In de bouwfase kan voor de breedplaatschil gekozen worden voor:

  • een volledige oplegging (metselwerk: 100 mm, beton: 80 mm beton en staal: 70 mm staal), waarmee eventueel een stempelrij bespaard kan worden
  • een gedeeltelijke oplegging (normaliter ca. 10 mm), waarbij de eerste stempelrij altijd op maximaal 600 mm dient te staan.

In de eindfase is niet zo zeer de opleglengte van de beedplaatschil zelf van belang, maar wel of de onderwapening voldoende ver doorloopt voorbij de dagkant van de oplegging. De benodigde verankeringslengte van de onderwapening wordt eventueel ook bereikt door het toepassen van extra koppelwapening op de breedplaatschil boven het (eind)steunpunt.

Plaatvormen breedplaatvloer

De contour van de plaat volgens de tekeningen wordt computergestuurd overgebracht op de productietafels. De vormgeving van de gewapende plaat is dan ook in principe onbegrensd. Schuine langs- en kopzijden zijn bijna onbeperkt mogelijk; rondingen worden benaderd door afsnuiten. De handelbaarheid van de plaat tijdens transport en verwerking op de bouwplaats is maatgevend voor de vormen en afmetingen; de plaats en afmeting van sparingen en mogelijk andere voorzieningen kan ook enige beperking met zich meebrengen.

Sparingen in breedplaatvloeren

Sparingen worden uitgevoerd in EPS, ≥ 200 x 200 mm, oplopend in veelvouden van 50 mm. Voor de doorvoer van leidingen worden blokjes van cellenbeton, min. 60×100 mm, ingestort waardoor eenvoudig gaten geboord kunnen worden. In te storten centraaldozen zijn van het meest gangbare type, rond, waarbij de hoogte is aangepast aan de plaatdikte. Bij de uitwerking van uw project worden de exacte sparingsmogelijkheden met u besproken.

Ten behoeve van mechanische ventilatie kan het aansluitstuk van de mechanische ventilatie tijdens productie meegestort worden. Hierdoor ontstaat een schone en open sparing.

Elementgegevens eenheid afmeting
cellenbetonsparingen mm rechthoekig
EPS-sparingen mm rechthoekig
mechanische ventilatie mm instortbussen voorØ 125 en Ø150
IBTronic XL

De IBTronic XL is een universele inbouwdoos voor toepassing van halogeen en LED verlichtingsarmaturen en luidsprekers. Ook het inbouwen van een elektronische transformator behoort tot de mogelijkheden. Meer informatie.

attema-centraaldoos-cd80r-Centraaldozen

Er zijn twee typen centraaldozen. Bij een schildikte van 50 en 60 mm wordt de Attema CD80r toegepast. Deze heeft een inwendige diepte van 80 mm. Bij een schildikte van 70 en 80 mm wordt de Attema CD100r toegepast. De inwendige diepte van deze centraaldoos is 100 mm. Beide typen centraaldozen hebben 8 verlooptuiten voor een diameter van 16 en 19 mm.

Tralieligger

De tralieligger is bij de gewapende breedplaat een onderdeel van de plaatwapening en de hoogte wordt aangepast aan de vloerdikte om zodoende als support voor de bovenwapening te kunnen fungeren. Met de maximale traliehoogte van 250 mm kan een vloerdikte van 320 mm gemaakt worden. Bij vloeren dikker dan 250 mm is constructief een volledig doorgaande bovenwapening vereist. Voor vloeren dikker dan 320 mm zijn extra supportliggers nodig om de bovenwapening op de juiste hoogte te monteren; deze extra supportliggers kunnen ook meegeleverd worden.

Bovenwapening breedplaatvloer

Onder bovenwapening valt alle wapening die boven de breedplaat wordt aangebracht, dus wapening direct op de plaat en wapening op de tralieligger. Deze wapening bestaat uit rechte en eventueel gebogen staven en zoveel mogelijk matwapening. Alle wapening kan, op maat en per vracht gemerkt en gedefinieerd, worden meegeleverd.

Geluidsisolatie breedplaatvloer

In de eengezinswoningbouw worden geen speciale eisen gesteld aan de geluidwering. Voor woningscheidende vloeren is de minimale eis een massa (constructievloer + afwerklaag) van 800 kg/m2. Dit komt overeen met een constructieve dikte van 290 mm met een zand-cement of anhydriet afwerklaag dik 60 mm. Bij dunnere vloeren kan aan de geluidsisolatie eis worden voldaan door toepassing van een verend opgelegde dekvloer met een voldoende grote Δ Llin. Bijvoorbeeld een constructievloer dik 210 mm (504 kg/m2) in combinatie met een verend opgelegde dekvloer met Δ Llin +10 dB.

Milieuklasse breedplaatvloeren

De elementen zijn geschikt voor toepassing in alle milieuklassen, met uitzondering van XA2 en XA3. Dit in verband met de vereiste hoge bestandheid tegen sulfaten.

Randbeveiliging

De randbeveiliging is opgebouwd uit een stalen instortvoorziening die optioneel in de breedplaatvloer wordt verwerkt. In deze instortvoorziening wordt voor de montage een staander geplaatst waaraan een stalen rasterhek wordt opgehangen. Door het verwerken van de instortvoorzieningen in de breedplaatvloer is het op de bouwplaats mogelijk om op een snelle manier een kwalitatief hoogwaardige randbeveiliging te realiseren. De randbeveiliging is ontworpen en getest volgens de NEN-EN 13374 klasse A en is ontwikkeld in samenwerking met Combisafe.

Geïntegreerde stalen randkist

De stalen randkist wordt bij de fabricage van de breedplaatvloer direct ingestort en zit daardoor stevig  aan de plaat verbonden. Dit scheelt handelingen op de bouwplaats en verhoogt zowel de snelheid van bouwen als de veiligheid. Meer informatie.

Categorie 4a Breedplaat

Voor een overzicht van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van tekeningen en berekeningen verwijzen wij u naar bijgaand document.
KIWA Criteria 73