Een Dycore balkbodem is een geprefabriceerde vlakke betonbekisting voor een betonbalk of een verzwaarde vloerstrook. Er zijn diverse typen, zoals platte, U-vormige, L-vormige en balkbodems met ongelijke zijden.

De balkbodem wordt gebruikt ter vervanging van in het werk te storten balken. Door toepassing met breedplaatvloeren kunnen balk en vloer in een keer worden afgestort waarbij de wapening over de steunpunten doorloopt. Op deze manier wordt de benodigde balkhoogte en vloerhoogte zoveel mogelijk gereduceerd. Ook zijn grotere kolomvrije overspanningen mogelijk. Balkbodems kunnen voorzien worden van beugelwapening die vaak nodig is in verband met de hoge schuifkrachten die optreden bij balken. Voor de oplegging van de breedplaat wordt een vlakke rand van minimaal 60 mm gemaakt, waarbij de beugels uit de balkbodem 100 mm vanaf de zijkant worden teruggeplaatst. Hierdoor kan een randjuk vervallen en wordt koppelwapening overbodig.

Technische productinformatie Dycore balkbodem

De balkbodem heeft een standaardbreedte van minimaal 300 mm en vervolgens oplopend tot maximaal 3000 mm. De dikte van de balkbodem kan variëren van 100 mm tot maximaal 300 mm, de lengte is maximaal 10,00 m¹. De standaardbreedten hebben twee vellingkanten; tussenliggende breedten hebben één vellingkant en één rechte zijkant. Op vormen en afmetingen zijn de toleranties volgens NEN-EN 13369 (NEN 2889) van toepassing. De balkbodems worden gestort op stalen productietafels en daardoor zijn de malzijden glad en strak. Het uiterlijk voldoet aan Klasse A betonoppervlak volgens NEN-EN 13670.

Materialen Dycore balkbodem

 normale beton C30/37, conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005;
– staalkwaliteit B500A, voor hoofd- en beugelwapening;
– de wapeningskorven worden vervaardigd in een KOMO-gecertificeerde buigcentrale.

Ontwerp en voorbereiding Dycore balkbodem

Opleggingen
De opleg- en aansluitdetails van de balkbodem worden in overleg met de hoofdconstructeur vastgesteld en zijn afhankelijk van de aard en opzet van de constructie.
De vrije oplegging van een balkbodem is minimaal 100 mm. Bij de aansluiting op kolommen kan een kopsparing gemaakt worden of kan een oplegstrook in het werk gestort worden als een natte knoop. De balkbodem kan geleverd worden met stekwapening.

Sparingen balkbodem
Behoudens kolomsparingen als constructieve sparingen, zijn bouwkundige sparingen beperkt mogelijk. Het doorvoeren en instorten van leidingen moet altijd met de hoofdconstructeur overlegd worden en inpasbaar zijn binnen de benodigde wapeningsconfiguratie.

Milieuklassen balkbodems
Uitvoering is mogelijk in de milieuklassen XC, XD, XS en XA1.

Brandwerendheid
Tot 120 minuten haalbaar.

Verwerking Dycore balkbodems

Voor een verantwoorde handling bij de montage worden passende hijsvoorzieningen ingestort. De hijsvoorziening wordt op de tekeningen aangegeven.

Tijdens de uitvoering dienen de balkbodems onderstempeld te worden op een vergelijkbare manier als de breedplaatvloer. De afstand van de onderslagbalken (stempelrijen) dient echter door de hoofdconstructeur of aannemer zelf bepaald te worden en is onder meer afhankelijk van de bouwfasebelasting en wapeningsconfiguratie van de balkbodem.

Voor verdere verwerkingsinstructies verwijzen wij u naar de Verwerkingsinstructies.

Voordelen Dycore balkbodems
  • Geen bekisting aanbrengen en verwijderen op de bouwplaats
  • Door integratie met de breedplaat kan de verdiepingshoogte worden beperkt en/of de diepte van de bouwput worden gereduceerd
  • Hogere bouwsnelheid dan bij in het werk gestorte balken
  • De breedplaten kunnen direct op de balkbodems worden gelegd
  • Grotere kolomvrije overspanningen t.o.v. prefab betonbalken