Een Dycore balkbodem is een geprefabriceerde vlakke betonbekisting voor een betonbalk of een verzwaarde vloerstrook. Er zijn diverse typen, zoals platte, U-vormige, L-vormige en balkbodems met ongelijke zijden.

De balkbodem wordt gebruikt ter vervanging van in het werk te storten balken. Door toepassing met breedplaatvloeren kunnen balk en vloer in een keer worden afgestort waarbij de wapening over de steunpunten doorloopt. Op deze manier wordt de benodigde balkhoogte en vloerhoogte zoveel mogelijk gereduceerd. Ook zijn grotere kolomvrije overspanningen mogelijk. Balkbodems kunnen voorzien worden van beugelwapening die vaak nodig is ivm de hoge schuifkrachten die optreden bij balken. Voor de oplegging van de breedplaat wordt een vlakke rand van 80 mm gemaakt, waarbij de beugels uit de balkbodem 100 mm vanaf de zijkant worden teruggeplaatst. Hierdoor kan een randjuk vervallen en wordt koppelwapening overbodig.

Technische productinformatie Dycore balkbodem

De balkbodem heeft een standaardbreedte van minimaal 600 mm en vervolgens oplopend met 300 mm tot maximaal 3000 mm. De dikte van de balkbodem kan variëren van 70 mm tot maximaal 240 mm; grotere dikten zijn op aanvraag mogelijk; de lengte is maximaal ca. 10,00 m1. De standaardbreedten hebben twee vellingkanten; tussenliggende breedten hebben één vellingkant en één rechte zijkant. Op vormen en afmetingen zijn de toleranties volgens NEN-EN 13369 (NEN 2889) van toepassing. De balkbodems worden gestort op stalen productietafels en daardoor zijn de malzijden glad en strak. Het uiterlijk voldoet aan Klasse A betonoppervlak volgens NEN-EN 13670.

Materialen Dycore balkbodem

 normale beton C28/35, conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005;
– staalkwaliteit B500A, voor hoofd- en beugelwapening;
– de wapeningskorven worden vervaardigd in een KOMO-gecertificeerde buigcentrale.

Ontwerp en voorbereiding Dycore balkbodem

Opleggingen
De opleg- en aansluitdetails van de balkbodem worden in overleg met de hoofdconstructeur vastgesteld en zijn afhankelijk van de aard en opzet van de constructie.
De vrije oplegging van een balkbodem is minimaal 100 mm. Bij de aansluiting op kolommen kan een kopsparing gemaakt worden of kan een oplegstrook in het werk gestort worden als een natte knoop. De balkbodem kan geleverd worden met stekwapening.

Sparingen balkbodem
Behoudens kolomsparingen als constructieve sparingen, zijn bouwkundige sparingen beperkt mogelijk. Het doorvoeren en instorten van leidingen moet altijd met de hoofdconstructeur overlegd worden.

Milieuklassen balkbodems
Uitvoering is mogelijk in de milieuklassen XC1 of XC2 tot en met XC4.

Brandwerendheid
Tot 120 minuten haalbaar.

Verwerking Dycore balkbodems

Voor een verantwoorde handling bij de montage worden passende hijsvoorzieningen ingestort. De hijsvoorziening wordt op de tekeningen aangegeven.

Tijdens de uitvoering dienen de balkbodems onderstempeld te worden op een vergelijkbare manier. De afstand van de onderslagbalken wordt op tekening aangegeven. De afstand van de stempels is afhankelijk van de soort en lengte stempel.

Voor verdere verwerkingsinstructies verwijzen wij u naar de Verwerkingsinstructies.