Om uw project vanuit ruwbouwoplossingen optimaal te kunnen bedienen, bieden wij u de Alvon wand aan.

In combinatie met de andere wand- en vloersystemen van De RuwBouw Groep adviseren wij u graag omtrent het ontwerpen van een compleet prefab casco-systeem. Voor het complexe product van Holle Wand (Alvon wand) wordt u geadviseerd door één van onze accountmanagers samen met onze specialisten.

Toepassing
De Alvon wand is een prefab-oplossing voor utiliteits- en appartementenbouw en wordt met name toegepast in projecten waar een extra beroep gedaan wordt op de dragende wandconstructie in combinatie met een hoge gewenste bouwsnelheid. Door de betonbekisting te prefabriceren in de fabriek kunnen wij een constante hoge kwaliteit en glad afgewerkte producten garanderen, waarmee uw bouwsnelheid wordt verhoogd. In de schillen kunnen de noodzakelijke voorzieningen zoals schoorschroefhulzen, elektra, stekkenbakken, etc. worden ingestort.

Ontwerp
De Alvon wand bestaat uit twee gewapende betonschillen die met behulp van liggers met elkaar verbonden zijn. De tralieliggers zorgen ervoor dat de geprefabriceerde schillen op een bepaalde afstand van elkaar blijven en evenwijdig aan elkaar zijn. In de beide geprefabriceerde schillen is de wapening opgenomen. De tralieliggers zorgen er mede voor dat de betonschillen van de Alvon wand de stortdruk opnemen tijdens het vullen van de holle ruimte. Nadat de Alvon wand gemonteerd en gevuld is met betonmortel, kan deze constructief-statisch als een monolithische doorsnede worden beschouwd. Schuifspanningen worden opgenomen door de opgeruwde binnenzijde van de schillen en door de diagonalen van de tralieliggers. In het werk gemonteerd en gestort vormt deze prefab betonbekisting een onderdeel van de totale draagconstructie.

Om de bekisting nog verder te prefabriceren is er de mogelijkheid voor dichte kopeinden aan het element, of afdichting ter plaatse van grote sparingen (middels cementvezelplaat).

De uitvoering van het tekenwerk is volgens categorie 2. Dit betekent alleen het tekenwerk, waarbij u de wapening opgeeft.

Specificatie/afmetingen

Maximale lengte 8 m
Maximale hoogte 3,5 m
Maximale dikte 40 cm
Minimale dikte 19 cm
Minimale schildikte 5,5 cm
Maximale schildikte 8 cm
Betongewicht per m² (bij schildikte 5 cm) 250 kg
Betongewicht per m² en per cm meerdikte 50 kg

Verwerking
Voor een veilige en juiste manier van verwerking van de Alvon wand verwijzen wij naar de verwerkingsadviezen.