Pressure Cooker bijeenkomst

ILS Ontwerp & Engineering: op weg naar de ontknoping

 

Op 27 mei wordt de BIM Pressure Cooker bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt getoond hoever de ILS Ontwerp & Engineering (ILS O&E) staat en welke successen nu al behaald zijn. Hierin laat het Multi Disciplinaire Team (MDT) zien hoe de eerder geleverde feedback is verwerkt. Onze BIM Manager Albert Gils, helpt mee om deze dag te organiseren.

Een brede vertegenwoordiging van circa 90 professionals uit de bouwsector die zich actief met BIM (Bouw Informatie Model) bezighouden, komen bijeen om het thema ILS (Informatie Levering Specificatie) naar een volgend niveau te brengen. Aanleiding hiervoor is de grote behoefte onder deze groep om verdere stappen te maken in de uniformering van ILS-en.

De vraagstukken waar het MDT hulp bij nodig heeft, zullen in subsessies worden voorgelegd in de vorm van vragen en mogelijke oplossingsrichtingen. De uitkomsten van de Pressure Cooker zorgen voor de definitieve aanpassingen van de 0.9 versie, waarna een 1.0 versie gepubliceerd kan worden en voor iedereen te gebruiken is. Op de BIM Loket website zullen de resultaten en alle stukken van de ILS O&E gepubliceerd worden.

Wij, Calduran, Dycore en Heembeton, dragen hieraan bij omdat het belangrijk is dat naast de BIM basis ILS, de ILS O&E tot stand komt. Als iedereen volgens de ILS O&E gaat werken ontstaan prestatiemodellen die het BIM-proces met onze partners verbeteren.