Praktijkdag Cobouw Prefab & industralisatie

Robotisering, 3d printing en prefab bouwen

Industrialisatie in de bouw is niet meer te stoppen. De belangrijkste issues die nu spelen in de bouw zijn: het verlagen van bouw- en faalkosten, het verhogen van de kwaliteit, inspelen op de veranderde klantvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe juist industrialisatie en prefab bouwen hieraan een bijdrage kunnen leveren? U hoort dit op de Praktijkdag Cobouw Prefab, welke op donderdag 21 juni a.s. plaatsvindt. Sprekers zoals Jos Lichtenberg, Hennes de Ridder en Hedwig Heinsman geven hun visie op verdere industrialisatie van de bouw. De laatste trends en ontwikkelingen komen aan bod. Praktijkcases uit alle schakels van de keten worden in hoog tempo doorlopen.

Fabrikanten en aannemers aan het woord

Van 12:15 tot 12:45 uur vindt het ronde tafelgesprek met als thema ‘Prefab bouwen en de veranderende rol van de aannemer’ plaats. Namens De RuwBouw Groep neemt Ben Kruseman, Business Development Manager, deel aan dit gesprek. De inhoud ervan: Fabrikanten kunnen aannemers volledig casco huizen aanbieden. Ontwikkelende aannemers richten zich met nieuwe woon concepten rechtstreeks tot de gemeenten en woningcorporaties. Verandert het speelveld en daarmee het business model van de aannemer?

Inschrijven?

Meer informatie over het programma en mogelijkheid tot inschrijving vindt u op de website van Cobouw.