Nieuwe zaagstraat Hoogersmilde

Naar verwachting blijft de vraag naar Calduran kalkzandsteenelementen de aankomende jaren groeien. Daarnaast neemt de complexiteit door de toegenomen ontwerpvrijheid toe. Om aan deze opgaaf te kunnen blijven voldoen, vervangen wij onze bestaande zaagstraat op productielocatie Hoogersmilde voor een toekomstgerichte zaag, die voldoet aan de verhoogde eisen wat betreft veiligheid, ergonomie en rendement.

De zaagstraat is in eigen beheer ontwikkeld volgens de nieuwste stand der techniek, waardoor kwaliteit verder wordt verhoogd en het aandeel afval verlaagd. Om aan de gevarieerde vraag naar kalkzandsteen casco’s te blijven voldoen, investeren wij proactief in deze vernieuwing.

De nieuwe zaag is begin 2018 operationeel. Met deze investering zijn we klaar voor toekomstige ontwikkelingen en kunnen wij, op een veilige manier en met hoogstaande kwaliteit, meegroeien met de toenemende vraag naar Calduran kalkzandsteenelementen.