Nieuwe Technische Aanbeveling Dragende wanden bij vloeren met grote overspanningen

Berekeningsmethode voor dragende wanden met vloeroverspanning > 7,2 meter

 

In de huidige NPR 9096-1-1 zijn ontwerptabellen opgenomen voor het beoordelen van dragende wanden. De tabellen mogen worden toegepast als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat de vloeroverspanning beperkt is tot het beoordelen van de constructieve veiligheid van dragende wanden waarbij de overspanning van de vloeren beperkt is tot 7,2 meter.

Aangezien in de huidige bouwpraktijk met enige regelmaat grotere vloeroverspanningen dan 7,2 meter worden gemaakt heeft de Technische Commissie van Stichting Stapelbouw hier onderzoek naar laten verrichten. Het resultaat is een Technische Aanbeveling met een beoordelingsmethode voor situaties waarbij de vloeroverspanning groter is.