Ketensamenwerking, Lean en BIM

Hoe kijkt winnaar Jan Fokke Post van NL Student Award 2014 op basis van zijn afstudeeropdracht de Lean Construction Network hiertegen aan?

De implementatie van BIM omvat meer dan alleen het aanschaffen van soft- en hardware. Men zal aandacht moeten geven aan de samenwerking met partners, de verschillende culturen en het afstemmen van verschillende processen. Dit is mogelijk door BIM in samenhang met het lean gedachtegoed en vormen van ketenintegratie te implementeren.

Hoe?
In mijn afstudeeronderzoek aan de TU Delft heb ik bij acht cases gekeken naar hoe men ketenintegratie, lean en BIM al combineerde in projecten. Twee richtingen zijn hierin ontdekt. Men startte met BIM, maar liep tegen allerlei proces of uitwissel-issues aan. Het leverde geen voordeel om processen af te stemmen als dat maar voor één project was. Ook merkte men dat het essentieel is om met alle partijen om de tafel te gaan zitten en te spreken over informatiebehoeftes. Vanuit dit lean gedachtegoed was men in staat rollen en processen zó in te richten dat BIM steeds betere toepassingsmogelijkheden kreeg. Andere cases startten met behulp van de principes van ketenintegratie of lean en men merkte dat de implementatie van BIM daardoor vlotter verliep. Er waren al korte lijntjes met partners, men was in staat kennis te delen en kon zelfs samen de lasten dragen van de toch wel flinke investering. Vaak volgde de toepassing van BIM hier uit concurrent engineering, waarbij men al veel van de afstemmingsproblemen kon oplossen.

Waarom?
Hoe komt het toch dat de principes van lean en ketenintegratie kunnen bijdragen aan de implementatie van BIM? In mijn onderzoek heb ik gekeken naar de kwaliteit van informatie die bij uitwisseling via BIM aanwezig moet zijn. Het bleek dat veel van de problemen met de implementatie van BIM te maken hebben met processen waarin men werkt met incomplete, ongeschikte of onbetrouwbare informatie. Ketenintegratie lijkt met name bij te kunnen dragen aan de compleetheid en geschiktheid van informatie, doordat partijen eerder in het proces informatie kunnen delen en ook een leerproces mogelijk is. Lean leek bij te dragen aan het beter kunnen benoemen van welke informatie op welk moment voor bepaalde partijen nuttig is om te worden gedeeld.

Toepassing
Dit onderzoek heeft aangetoond dat de voordelen van BIM eerder worden benut als op basis van de principes van ketensamenwerking en lean wordt gewerkt. Het onderzoek trekt BIM los van een puur technologische innovatie, maar focust juist op het eerst maken van goede afspraken, het afstemmen van informatiebehoeftes en het zoeken naar geschikte samenwerkingsvormen en processen.