Gebruik minimaal een stelmortel M10

Bij kalkzandsteen lijmwerk worden eerst kimblokken in de specie gesteld om de onvlakheden in de vloer op te kunnen vangen. Normaliter wordt gekozen voor een kimvoeg van ca 15 of 20 mm dik. Dit om toleranties van +/- 10 mm in de vloer op te kunnen vangen. Omdat kalkzandsteen vaak wordt toegepast als dragende wanden in de kwaliteit CS12 of CS20 is ons advies om voor de kimmortel een minimale mortelkwaliteit te kiezen van 10 N/mm2 (M10).

De standaard mortel M5, die ook bij het metselen van de gevelstenen wordt gebruikt, is vooral ontwikkeld voor niet-dragend of licht belast metselwerk. Een M10 is twee keer zo sterk, tegen een geringe meerprijs. Wij adviseren daarom standaard een M10 mortel toe te passen.

Waarom een hogere kwaliteit mortel benodigd is:
  • Bij een kimvoeg > 30 mm wordt de sterkte van de mortel kritischer;
  • Ter plaatse van penanten en balkopleggingen kunnen de kimvoegen zwaar worden belast;
  • Indien de onderliggende vloer iets te kort is gemaakt (overbouwen) is de kimvoeg niet over de gehele breedte aanwezig en ontstaan hogere spanningen dan berekend;
  • Bij een verwerking bij lage temperaturen trekt een mortel met iets hogere kwaliteit beter/sneller aan. Dit is ook nodig wanneer met een redelijke bouwsnelheid wordt gebouwd.

Voor Hoogbouwelementen met een druksterkte van CS36 of CS44 adviseren wij standaard een minimale kwaliteit van 25 N/mm2 ofwel een M25. Calduran Kalkzandsteen kan bovengenoemde mortels net als de benodigde lijmmortel direct met de kalkzandsteenblokken meeleveren. U heeft dan alle benodigde mortels op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid op uw bouwwerk aanwezig.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0341 – 464 000 of per mail info@calduran.nl.