Effecten brand in kanaalplaatfabriek Oosterhout beperkt.

01-09-2016

Op vrijdag 12 augustus heeft een forse brand gewoed op onze productielocatie in Oosterhout. Hierbij hebben zich gelukkig geen ernstige persoonlijke ongevallen voorgedaan. Ondanks de enorme schade aan de fabriek en in het bijzonder aan de verwarmingsinstallatie en mengerij, is de productie van kanaalplaatvloeren direct na de bouwvak gedeeltelijk weer opgestart.

Kracht van samen
Een snelle opstart van de productie en alle daarbij behorende werkzaamheden zijn alleen mogelijk door een goede samenwerking. Dit geldt zowel voor de samenwerking met onze moederorganisatie CRH, met onze zusterbedrijven alsook met alle betrokken medewerkers. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, proberen we het ongemak voor onze klanten zoveel als mogelijk te beperken.

Wat betekent dit voor onze klanten?
Er wordt volop gewerkt aan de opbouw van een menginstallatie op het terrein van ons zusterbedrijf Caron, dat direct naast onze fabriek is gelegen. Verder worden de voorbereidingen getroffen om een tijdelijk ketelhuis op te bouwen, zodat we binnen redelijke termijn ook weer kunnen beschikken over het cruciale verwarmingssysteem voor onze productie.

Door de gedeeltelijke productie in Oosterhout, de inzet van fabrieken van CRH zusterbedrijven en capaciteit die we beschikbaar krijgen van branchecollega’s zijn we in staat om binnen vier weken een productie capaciteit beschikbaar te hebben die we voor dit najaar hadden gepland.

Kanaalplaatvloer blijft leverbaar
Alle producten van De RuwBouw Groep blijven beschikbaar. De Dycore kanaalplaatvloeren blijven dus leverbaar. Voor al onze producten: Heembeton wanden, Calduran kalkzandsteen en Dycore vloeren kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop op telefoonnummer 0341-464 002.