DRBG op het Duurzaam Gebouwd Provinciecongres

Op donderdag 1 februari vindt het Duurzaam Gebouwd Congres van de provincie Noord-Holland plaats in Het Cultuurgebouw te Hoofddorp/Haarlemmermeer. Hier kunt u in één dag geïnspireerd raken om aan de slag te gaan met de energieneutrale en circulaire ambities van de provincie Noord-Holland. Het thema van het congres luidt: “Van Gas Los” en geeft de ambitie weer van de provincie voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

De RuwBouw Groep is één van de exposanten van het congres. Wij willen een brug slaan tussen het gebruik van BIM en de MPG-eis, die per 1 januari wordt gehandhaafd. Samen met TNO verzorgen wij daarom een workshop, waarin we laten zien hoe energieprestatie (EPG) en milieuprestatie (MPG) met elkaar samenhangen. In onze workshop “BIM de brug tussen ontwerp en MPG” geven we tips om de milieuprestatie van gebouwen te verbeteren. Bovendien schetsen we hoe BIM het ontwerpproces voor een duurzaam gebouw kan gaan ondersteunen. In de toekomst kan de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) berekend worden met de data die in het BIM model zijn opgeslagen. Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum schaduwprijs van Euro 1,00 per m² BVO per jaar.

Meer weten? Kijk ook op:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – MilieuPrestatie Gebouwen

Impact analyse duurzame materialen in MPG