CO2 compensatie voor een jaar

Tijdens de Building Holland beurs is een blok Compensatiesteen in een proefopstelling geplaatst, waaraan CO2 werd toegevoegd. Compensatiesteen neemt CO2 op. Elke dag werd er volop geraden naar het eindgewicht van de met CO2verharde Compensatiesteen. Het uiteindelijke eindgewicht bedroeg 14.388 gram. De winnaar, architect Nico Ruizendaal, zat hier slechts 39 gram vanaf.

Nico heeft de Compensatiecheque ontvangen: een jaar lang CO2 compensatie voor het hele huishouden. Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks direct 8 ton CO2 uit door energie in huis en vervoer. Daar bovenop komt nog eens 15 ton aan indirecte CO2-uitstoot voor onder meer voeding en kleding. Totaal 23 ton CO2 per jaar. (bron: Milieucentraal)

De RuwBouw Groep compenseert deze uitstoot met behulp van stichting Trees for All. Trees for All zorgt ervoor dat er voldoende aanplant of herbeplanting van bos plaatsvindt om de hoeveelheid CO2 weer uit de lucht te halen.

Bas Boom overhandigt de Compensatiecheque aan Nico Ruizendaal