Brand in kanaalplaatfabriek Oosterhout

19-08-2016

business draait gewoon door – korte termijn effecten worden in kaart gebracht

 

Zoals u mogelijk heeft gehoord of gelezen, heeft er op 12 augustus een forse brand gewoed op onze kanaalplaatfabriek in Oosterhout. Gelukkig hebben zich daarbij geen ernstige persoonlijke ongelukken voorgedaan. Wel is er forse schade aan de fabriek en in het bijzonder aan de verwarmingsinstallatie en de menger. Er vindt nog onderzoek plaats naar de oorzaak van de brand.

Momenteel onderzoeken we de technische staat van alle onderdelen van de fabriek en werken we alternatieven uit om de productie zo snel mogelijk weer op te starten en weer op het gewenste niveau te krijgen. Zoals u zult begrijpen, kunnen we u nog geen exact uitsluitsel geven hoe dit de komende weken zal verlopen.

Wel durven we de verwachting uit te spreken, dat mede met hulp van andere bedrijven uit de CRH-groep, we denken dat alle geplande leveringen met beperkte vertraging zullen kunnen doorgaan. De komende dagen zullen we in eerste instantie contact hebben met die klanten die in week 34 leveringen gepland hebben om hen te informeren over de stand van zaken. Dinsdag 23 augustus zullen we met een nadere communicatie komen over de stand van zaken en de verwachtingen ten aanzien van de geplande leveringen voor week 35 en 36.

Voor nieuwe orders kanaalplaat heeft dit geen gevolgen. Voor nieuwe orders kunt u gewoon contact blijven opnemen met de afdeling verkoop.

Uiteraard betreuren wij deze situatie ten zeerste, maar spannen ons tot het uiterste in om de gevolgen voor u zo minimaal mogelijk te laten zijn. Daarbij hopen we op uw begrip en medewerking.