NLSfB referentiemodellen

Voor het correct modelleren van wanden en vloeren is het van belang dat de NL/SfB codering correct wordt aangegeven in het bouwkundig model. Door toepassing van deze uniforme codering is het eenvoudiger om BIM informatie te ontsluiten, te filteren en te groeperen. Het belang van de uniforme codering wordt door meer partijen uit de markt onderschreven in de BIM Basis ILS (punt 3.6). Als hulpmiddel heeft De RuwBouw Groep twee referentiemodellen opgezet met daarin de NL/SfB codering gekoppeld aan haar producten.

Referentie NLSfB kalkzandsteenwanden DRBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referentie NLSfB betoncasco DRBG