DRBG Modelchecker

Voor controle op BIM modelkwaliteit biedt De RuwBouw Groep de DRBG Modelchecker aan. De modelchecker signaleert eventuele tekortkomingen en rapporteert de resultaten direct. Dit om modelleurs te ondersteunen én vanuit de lean gedachte dat BIM informatie daarna in één keer goed aangeboden wordt voor detailengineering en productie.

OpenBIM efficiënt informatie uitwisselen
Voor onze projecten  maken wij gebruik van BIM. BIM staat bij De RuwBouw Groep voor een object georiënteerde werkmethodiek dat dient als middel om de uitwisseling van bouwinformatie intern en extern te verbeteren. Wij geloven in de BIM werkmethodiek als belangrijk instrument om de kwaliteit, doorlooptijd en de totale kosten over de gehele levenscyclus te optimaliseren. Het 3D-model is ondersteunt hierbij het proces. Wij hebben gekozen voor Tekla Structures als BIM software en werken conform het open BIM principe.

Uniforme werkwijze
De RuwBouw Groep baseert haar BIM werkmethodiek zoveel mogelijk op een uniforme (markt) benadering. Wij stimuleren en hanteren waar mogelijk de reeds (succesvolle) bestaande standaarden zoals IFC & BCF. Verder zijn de BIM Basis ILS, RVB BIM Norm, NL/SfB classificatie en kenniskaarten BouwInformatieRaad belangrijke onderdelen.

Handleiding gebruik

  • Ga naar de DRBG Modelchecker 
  • Voer uw e-mail adres in
  • Upload het Ifc bestand
  • Na check verschijnen de resultaten op scherm
  • U ontvangt een mail met link naar resultaten
  • Een BCF bestand en het IFC bestand zijn te downloaden op de site

Beta versie
Het gebruik van DRBG Modelchecker is nieuw in Nederland. Wij zien deze methodiek als een kansrijke innovatie om het BIM proces te optimaliseren. Door de vele ontwikkelingen en omdat de checkers in Beta versie zijn, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Downloads
Meer informatie vindt u onder downloads, onder het kopje DRBG-BIM.