Engineering

Nadat de verkoop activiteiten zijn afgerond waarbij De RuwBouw Groep de opdracht heeft gekregen het project uit te voeren start het engineeringsproces. Het verkoopdossier dragen we over aan afdeling engineering die het project zover zal uitwerken dat de gevraagde producten in de fabriek gemaakt kunnen worden.

Voorbereidingsschema
Een projectcoördinator is uw eerste aanspreekpunt voor de opzet en de planning van de engineeringsfase. Nadat hij zich heeft verdiept in het project neemt hij contact op met uw werkvoorbereider om het voorbereidingsschema op te stellen. Hierin wordt de werkwijze, projectstructuur (zoals volgorde van bouwen), projectplanning, uitwerking in 2D of 3D, bouwplaatsbelemmeringen, etc. aangegeven. Daarbij geeft hij ook aan welke gegevens nog ontbreken. Het is namelijk belangrijk dat als de tekenaar het project gaat uitwerken alle benodigde gegevens zoals peilmaten, doorsnedes, detaillering, grote (bouwkundige) sparingen bekend zijn. De tekeningen en berekeningen kunnen dan in 1 keer correct uitgewerkt worden. Als deze gegevens niet of onvoldoende bekend zijn kan niet worden gestart met het tekenwerk en kan de leverdatum niet worden gegarandeerd. We bevestigen de afgesproken planning en alle bijbehorende afspraken per mail aan uw werkvoorbereider.

Tekenwerk
De tekenaar zal in de eerste tekenronde de producten qua vorm uitwerken inclusief grote bouwkundige raam- en vloersparingen en productindeling. In de 2e tekenronde worden details toegevoegd zoals elementenopbouw, wapening, instortvoorzieningen en installatiesparingen. Ook worden dan de eventuele wapenings-berekeningen gemaakt.

Productie
Als het tekenwerk definitief is wordt met u een exacte leverdatum afgesproken. Dan worden de producten gemaakt en op het tasveld opgeslagen tot aan levering.

Levering & montage
De afdeling planning & logistiek neemt contact op met uw uitvoerder voor het maken van leverafspraken op basis van de eerder overeengekomen leverweek en levertempo. Ook maken we dan afspraken over de eventueel mee te leveren hulpmaterialen.

In onderstaand schema, wat geldt voor de wat traditionele uitwerking, wordt dit alles met een procesflow weergegeven. Als alle gegevens in 3D en inclusief BIM informatie op LOD350 niveau wordt aangeleverd, kan de tijdsduur enkele weken worden verkort. Voor meer informatie over de werkwijze met BIM/3D verwijzen wij u naar u naar de speciale webpagina op onze website.

Martin de Jonge, Senior projectcoördinator
Martin de Jonge, Senior projectcoördinator0592 - 304 842m.dejonge@drbg.nl
Luco Huisman, Senior projectcoördinator
Luco Huisman, Senior projectcoördinator0592 - 304 845l.huisman@drbg.nl
Jesse Imhof, Projectcoördinator.
Jesse Imhof, Projectcoördinator.0592 - 304 811j.imhof@drbg.nl
Jeroen Horstmann, Projectcoördinator
Jeroen Horstmann, Projectcoördinator0592 - 304 826j.horstmann@drbg.nl
Harold Vloo, Projectcoördinator
Harold Vloo, Projectcoördinator0592 - 304 862h.vloo@drbg.nl
Gerrit van der Klocht, Senior projectcoördinator
Gerrit van der Klocht, Senior projectcoördinator0592 - 304 847g.vanderklocht@drbg.nl
Gerko van der Weg, Senior projectcoördinator
Gerko van der Weg, Senior projectcoördinator0592 - 304 820g.vanderweg@drbg.nl