Verwerking

Wij produceren en leveren onze producten onder CE markering. Voor alle producten zijn verwerkingsvoorschriften opgesteld, zodat de verschillende producten op een juiste en veilige manier op de bouwplaats worden verwerkt.

Wij bieden u de mogelijkheid, binnen onze Heembeton prefab en Calduran kalkzandsteen casco-systemen, om de montage voor onze rekening te nemen. Hiermee ontzorgen wij u en beperken wij uw risico tot een minimum.

Casco-oplossingen van Calduran en Heembeton

Wij dragen bij aan een gestroomlijnd bouwproces en desgewenst optimaliseren wij het proces van samenwerking, van geïntegreerde engineering en levering tot de montage van complete casco’s.