Eigenschappen kalkzandsteenproducten

Dit zijn de eigenschappen van kalkzandsteenproducten

 

Lineaire uitzettingscoëfficiënt a = 8 x 10-6 m/(m.K)   (NEN 6790)
Hygrische lengteverandering HL = ca. 0,35 mm/m
Geluidsabsorptiecoëfficiënt a = 0,03 (500 – 1000 Hz)
Maximale waterabsorptie 10 tot 18% (m/m)
Warmtegeleidingscoëfficiënt EN 1745, tabel A.2 Kalkzandsteen:0,81 (P=50%) of 0,87 (P=90%)
Hoogbouwelement: 1,31 (P=50%) of 1,37 (P=90%)
Lichtreflectiefactor 0,4 – 0,5
Volumieke massa Normale kalkzandsteen Hoogbouwelementen®
-geluidsisolatie-berekening:
1750 kg/m3
– gewichts-berekeningen:
1850 kg/m3
-geluidsisolatie-berekening
+ gewichts-berekeningen:
2200 kg/m3