Dilataties

Wanden kunnen niet onbeperkt verlengd worden zonder een dilatatie toe te passen. Hiermee wordt een plek gecreëerd waar de constructie de ruimte krijgt om te vervormen. Zonder dilatatie kunnen spanningen in de wand scheuren veroorzaken.

Aansluitingen

Hoewel het eigenlijk geen dilataties zijn moet er ook rekening gehouden worden met de aansluiting van kalkzandsteenwanden onderling. Dit kan op twee manieren.

Flexibele aansluitingFlexibele aansluitingen
Bij aansluiting van een niet-dragende wand op een doorbuigende ondergrond met een dragende wand of een wand van een ander materiaal wordt gebruikgemaakt van een flexibele aansluiting. Er moet immers rekening gehouden worden met veel beweging, niet alleen met die van krimp. Om de wand voldoende stabiliteit te geven worden er dilaterende wandankers opgenomen in de lintvoegen.

Loodvoegverbinding

Starre aansluitingen
Starre aansluitingen zijn gelijk aan de loodvoegverbinding zoals beschreven in het hoofdstuk constructieve verbindingen.

Dilataties in tegelwerk

Het heeft niet onze voorkeur, maar het kan voorkomen dat er dilataties moeten worden opgenomen in tegelwerk van een badkamer. Wij adviseren u de volgende werkwijze:

  • Werk altijd vanuit de dilatatie en dicht de voeg af met een elastische kit
  • Sluit tegels en vensterbanken op borstweringen, die tussen twee neggekanten worden opgesloten, niet strak aan tegen de opgaande neggekant en werk de naad af met een op de kleur van de voeg afgestemde elastische kit
  • Werk aansluitingen van dragende en niet-dragende wanden af met een elastische kit en zorg ervoor dat de tegels vrij blijven van de hoek, zodat beweging mogelijk blijft
Gevulde dilatatieaGevulde dilataties

Bij wanden op een doorbuigende ondergrond moet er naast eventuele vervormingen door krimp ook rekening gehouden worden met vervormingen als gevolg van doorbuiging. De gevulde dilatatie die hiervoor nodig is, heeft een minimale breedte van 10 mm. Om geluidsoverlast te voorkomen moet deze ruimte worden opgevuld, bijvoorbeeld met een flexibel PUR schuim of een elastische rugvulling. Een gevulde dilatatie blijft altijd zichtbaar en kan afgewerkt worden met stuc-stopprofielen en een elastisch blijvende kit.

Koude dilataties

Koude dilatatieEen koude dilatatie kan alleen worden toegepast in wanden op een niet-doorbuigende ondergrond. Deze dilatatie is bedoeld om krimpvervormingen op te vangen en heeft een breedte van 0-1 mm. De wanden kunnen ‘koud’ tegen elkaar aan worden geplaatst. Hierbij mag in de verticale voeg geen lijm gebruikt worden, dit zou de werking van de dilatatie opheffen. Het afwerken kan op verschillende manieren, maar de gemakkelijkste is het gebruik van wapeningsgaas.