Constructief

Alle producten die Calduran, Dycore en Heembeton leveren zijn voorzien van CE markering, waarbij we middels DoP-verklaringen aangeven dat de prestaties conform de geldende Europese productnormen zijn.

Zo kennen we bijvoorbeeld de productnorm NEN-EN 13747 voor breedplaatvloeren (vooraf vervaardigde betonproducten) en de EN 771-2 voor kalkzandsteenproducten. Binnen deze productnormen worden eisen gesteld aan eigenschappen, die per product kunnen verschillen.
Om in Nederland te mogen bouwen, dient er een vergunning afgegeven te zijn volgens Bouwbesluit. Deze schrijft voor dat volgens de Eurocode regels gerekend moet worden. In de Eurocode staat beschreven welke ontwerp- en berekeningsregels gehanteerd moeten worden, wat moet leiden tot een veilig, bruikbaar en duurzaam gebouw.

De hoofdconstructeur is verantwoordelijk voor het juist opvolgen van deze regels; de Bouw- en Woningtoezichten controleren hierop. De hoofdconstructeur kan er voor kiezen om delen van het gebouw of de constructie door de betreffende producent zélf te laten uitrekenen. Binnen Calduran hebben wij er voor gekozen de berekening bij de kalkzandsteenproducten altijd door de hoofdconstructeur te laten maken. Voor de betonproducten geldt dat u ervoor kunt kiezen om ons te laten rekenen. Dit gaat volgens de categorie-indeling zoals omschreven door Kiwa in de Criteria 73. Voor details hierover www.kiwabeton.nl

Vanuit onze afdeling Techniek & Advies kunnen wij u deskundig ondersteunen in uw optimale ruwbouwoplossing.

Sietze Klaver, Manager binnendienst