CE-markering en kwaliteitsverklaringen

Om producten in Europa vrij te kunnen verhandelen is de CE markering voor bouwproducten ingevoerd. Dit is gerealiseerd door middel van de Construction Products Regulation, afgekort CPR. Door middel van een zogenaamde DOP verklaring, als onderdeel van de CPR, ontstaat een duidelijke communicatie over producteigenschappen.

Een KOMO kwaliteitsverklaring is een Nederlandse verklaring, die is bedoeld om een hoger kwaliteitsniveau te borgen zodat producten voldoen aan specifieke klantwensen. Deze eisen gaan verder dan de eisen zoals genoemd in de Europese productnormen. Het gaat bijvoorbeeld om de eisen vanuit het Bouwbesluit en andere gebruikerseisen, zoals visuele eisen als beschadigingen of eisen met betrekking tot vervorming.

Eerst werden met de KOMO kwaliteitsverklaringen ook de eisen vanuit de CE markering afgedekt. De overheid wil dit niet meer en daarom zijn de eigenschappen die in de CE markering zijn opgenomen  verwijderd uit de KOMO kwaliteitsverklaringen alsook de eisen vanuit Besluit Bodemkwaliteit (BBK). Deze worden voortaan geregeld via een apart certificaat.

We kennen nu de volgende kwaliteits verklaringen:

  • CE prestatieverklaring: gebaseerd op een Europees geharmoniseerde productnorm.
  • KOMO kwaliteitsverklaring/productspecificatie: voor productcertificatie. Gaat over productiecontrole op de fabriek zonder koppeling naar een toepassing.
  • Erkend BB aansluitdocument: hierin is vanuit het product de aansluiting op het bouwbesluit geregeld;
  • KOMO attest: hiermee worden niet alleen de eisen vanuit het bouwbesluit voor het product afgedekt maar ook de eisen voor het product in zijn toepassing.
  • NL BSB certificaat: hiermee worden de eisen vanuit het Besluit Bodemkwaliteit afgedekt (uitloging van milieuonvriendelijke stoffen).
  • ISO 14001: milieuzorgsysteem waarmee aangetoond wordt dat er vanuit de bedrijfsvoering voldoende aandacht is voor het milieu.
  • DUBO keur: er wordt voldaan aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie gestelde eisen voor het voeren van het DUBOkeur® en het materiaal behoord daarmee tot de top op het gebied van duurzaam bouwen.
  • MRPI certificaat: hierin is op basis van een Levens Cyclus Analyse (LCA)  alle Milieu Relevante Product Informatie bepaald die dient als input voor de milieuprestatie berekening zoals geregeld in het Bouwbesluit. Deze data is ook opgenomen in de Nationale Milieu Data base.

Al deze certificaten zijn op onze website te downloaden.