Brandwerendheid kalkzandsteen

Kalkzandsteen is een onbrandbaar materiaal, klasse A1 volgens NEN 6064, en is bij uitstek geschikt voor brandwerende en brandbestendige constructies. Dit is bevestigd door vele testen, zoals u kunt lezen in de brochure brandwerendheid van het VNK. De structuur van het kalkzandsteen zorgt er ook voor dat er geen afspatten van het materiaal optreedt.

De resultaten van de testen van de brandwerendheid van dragende en niet-dragende kalkzandsteen wanden van 3 meter hoogte, bepaald volgens NEN 6069, zijn in onderstaande tabel weergegeven. De laagste van de drie criteria (R, E en I) is als maatgevend gesteld. De waarden gelden voor massief kalkzandsteen, zowel gemetseld als gelijmd Ook is er geen onderscheid tussen de gewone kalkzandsteen en de Hoogbouwelementen. De brandwerendheidstesten zijn voor een groot deel uitgevoerd op stootvoegloos verlijmde vellingblokken met kopprofilering. Voor de brandwerendheid hoeven de vellingblokken op de stootvoegen niet verlijmd te worden (dit moet wel gebeuren als er eisen zijn voor luchtdichting of geluid). De wanden aan de bovenzijde steunen door middel van koppelingen naar de vloer.

Wanddikte in mm
Brandwerendheid niet-dragende wand in minuten
Brandwerendheid dragende wanden in minuten
67* 45
100 90 90
120 120 120
150 240 200
≥214 480 360

*Voor 67 mm wanden geldt deze brandwerendheid bij een maximale hoogte van 2700 mm.

Voor wanden met een hoogte ≥ 3 meter vindt u in het Adviesblad brandwerendheid een tabel welke dikte er toegepast moet worden.

Voor dragende wanden zijn in Nederland ook testen uitgevoerd met een in de praktijk veel voorkomende bovenbelasting. Verder zijn er op Europees niveau op uitgebreide schaal testen uitgevoerd op metselwerk met zeer hoge belastingen. Deze hebben als grondslag gediend voor de Eurocode 6; NEN-EN 1996-1-2: “Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand”.

Meer gedetailleerde informatie over de toe te passen dikte voor kalkzandsteen wanden vindt u in het Adviesblad brandwerendheid.

Brandwerendheid bedrijfsverzamelgebouwen

Volgens het Bouwbesluit (artikelen 2.105 en 2.106) zijn bedrijfsverzamelgebouwen op hetzelfde perceel opdeelbaar in brandcompartimenten van 1000 m2. In elk compartiment kunnen zich meerdere bedrijfsunits bevinden met verschillende gebruikers. In gebouwen met verdiepingen mag de oppervlakte van beide bouwlagen opgeteld niet groter zijn dan 1000 m². Wanneer in een gebouw de brandcompartimenten en besloten ruimten op hetzelfde perceel liggen en de maximale hoogte van de vloer van een verblijfsgebied 5 m bedraagt, is de vereiste WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) van de compartimentscheidende wand minimaal 30 minuten. Is dit niet het geval dan is dit 60 minuten. Bij deze eis is het mogelijk dat bij brand alle units in hetzelfde brandcompartiment verloren gaan. Om dat te voorkomen adviseren wij alle unitscheidende wanden uit te voeren met een WBDBO van tenminste 30 minuten. Verder raden we u aan om te kiezen voor een eenvoudige detaillering en voor betonnen verdieping- en dakvloeren. Met een draagconstructie van kalkzandsteenwanden en kanaalplaatvloeren (i.p.v. een staalconstructie) is de eis van brandwerendheid eenvoudig te halen.