3d print beton weer een stapje dichterbij.

Met de ingebruikname van een betonprinter door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een begin gemaakt tot het kunnen printen van grensverleggende en makkelijk te recyclen betonproducten binnen een aantal jaren.

Met de betonprinter kunnen objecten tot 11 meter lang, 5 meter breed en 4 meter hoog worden geprint. Het printen van beton verloopt totaal anders dan wanneer beton traditioneel gestort wordt. De universiteit gaat daarom samen met de bouwindustrie kennis ontwikkelen om het printen van betonproducten daadwerkelijk mogelijk te maken. Het betonprinten zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden, zoals het printen van details, verschillende soorten, kwaliteiten en kleuren beton in 1 product en het mee printen van slimme componenten.

Wij zijn ervan overtuigd dat 3D printen, onder geconditioneerde omstandigheden, in de toekomst ook wordt toegepast in onze fabrieken. De ontwerpvrijheden van prefab beton zullen hierdoor enorm toenemen. Wij investeren dan ook graag in deze kennisopbouw.

Meer informatie vindt u in het persbericht, welke is uitgegeven door TU/e. Op 21 oktober j.l. is aandacht besteed aan de betonprinter in het NOS journaal.