Aan de basis van beter bouwen.
Aan de basis van beter bouwen.
Aan de basis van beter bouwen.
Aan de basis van beter bouwen.

Nieuw, revolutionair duurzaam ruwbouwblok: compensatiesteen

Specialist in kalkzandsteenoplossingen.

Een vloer voor iedere toepassing.

Bouwen met prefab beton.

Jan Jelle Kuipers, Sales manager.

Wij zoeken steeds de slimste oplossing.

Met een integrale benadering van uw bouwopgave en vanuit onze kennis en ervaring.

Barry van Overveld, Teamleider tekenkamer.
Henk-Jan Spiering, Bouwbegeleider.

Tijdens de gehele ruwbouwfase is de projectbegeleider uw aanspreekpunt.